Saturday, January 30, 2010

Elchocken

Rubriken ovan har också Aftonbladet över en artikel i dag 30 januari.

Jag tycker att Kjell Jansson, VD Svensk Energi, borde läsa artikeln.

Nämnde direktör skall få ett lästips till. Jag rekommenderar till studium boken "När folkhemselen blev internationell" Per Högselius, samtidshistoriker KTH och Lunds universitet. Arne Kaijser, professor KTH, SNS förlag.
Om inte min rekommendation faller Jansson på läppen kanske rubrikerna på några recensioner kan locka.
"... på många sätt en politisk thriller" Katrine Kielos, Arena
"... en rysare klädd i akademikerprosa" Ola Larsmo, Dagens Nyheter

I nämnda bok skildras hur kampanjen för elavregleringen växte fram och hur en del av den s.k. Marknaden agerade.

I LO-tidningen nr 3, 29 januari 2010 går Kjell Jansson till rasande angrepp på LO-tidningens politiske redaktör Martin Lindblom. Bakgrunden är att Lindblom kritiserat kraftindustrin och sagt att kraftföretagen genom oskicklighet, slarv och genom att minst sagt oblygt utnyttja den obalans som finns mellan konsumenter och producenter på denna oligopolmarknad skaffar sig oskäliga vinter.

Kjell Janssons artikel är närmast pinsam. Han skriver bl.a. "Utbud och efterfrågan styr priset. Det gäller elmarknaden. Men det gäller också alla andra marknader. Vare sig det gäller hushållsnära varor som tomater och ägg, eller järn, stål och pappersmassa". Den mannen jämför alltså marknadsmekanismens inflytande över priset på el, tomater och ägg. Man tar sig för pannan. Hur fräck (eller möjligen okunnig) får man vara?
Längre ner i sin polemik mot Lindblom skriver direktören Jansson "Energifrågorna behöver diskuteras seriöst. Men det vore bra om det kunde ske utifrån en viss kunskapsnivå".

På tal om kunskapsnivå, direktör Jansson. Läs boken jag tipsat om och ta också ett resonemang med övriga direktörer i branschen. Ge dem ett tips om att det brukar bli vinter i vårt land och att de behöver planera underhåll till den varma, (nåja) årstiden och att det vore en fördel om man skaffade sig kompetent teknisk personal i tillräckligt antal.

Till sist en sak till. Försök inte slå i mig något snack om konkurrens på den oligopolmarknad som svensk elmarknad är. För tio år sedan fanns det i varje fall några som förutsåg vad som skulle bli följden av avregleringen. Om Jansson undrar vilka? Läs boken eller fråga de som var med !

No comments: