Wednesday, January 13, 2010

Andreas Carlgren (C) miljöminister

Andreas Carlgren(C) har säkert anlitat någon medietränare sedan han blev statsråd.
Under hösten, med anledning av Miljökonferensen i Köpenhamn, och runt årsskiftet med anledning av vargjakten har Carlgren varit en ofta sedd gäst i diverse nyhetsprogram.

När det varit TV som intervjuat Carlgren har man sett hur han ständigt, i ett enda kör nickar och nickar och nickar. När han inte gör det så går huvudet på den mannen fram och tillbaks, fram och tillbaks, fram och tillbaks. Det verkar som om Carlgren tror det han säger blir mer trovärdigt om huvudet går som på en nickedocka när han pratar.

När miljöministern skulle förklara varför 12.000 jägare skulle ut i skogen de första dagarna på 2010 så "nickade" han fram att 27 vargar, inte 26 och inte 28 (nu blev det 28 därför att man sköt en för mycket i Dalarna tror jag)skulle skjutas därför att vargarna i den svenska vargstammen hade fel på ryggkotorna. De hade hjärtfel och om de, vargarna, inte led av det, så hade de njursvikt. Jag trodde honom inte då och tror honom inte nu. Hur kunde han veta att just dessa 27, som blev 28, antingen hade fel på ryggkotorna, eller hjärtfel eller njursvikt? Det var naturligtvis bara snack "ackompanjerat" av nick, nick, nick eller huvudvridning höger, huvudvridning vänster, huvudvridning höger igen. Om det varit "lite krut" i centerpartisten så skulle han naturligtvis ha sagt. Vi måste skjuta ett antal vargar för att kunna importera och plantera ut nya vargar som skall komma österifrån. Men se - det vågade han inte.

För övrigt har SVA (Sveriges veterinärmedicinska anstalt) nu obducerat huvuddelen av de skjutna vargarna. De hade varken fel på ryggkotorna, hjärtfel eller njursvikt!!

No comments: