Sunday, January 10, 2010

Medkänsla efterlyses

Dagarna före jul kunde vi läsa och höra om småbarnsmamman som nekats sjukersättning för att hon inte anmält sig på Arbetsförmedlingen som hon skulle gjort dagen efter att hennes 17 månaders barn hade dött i cancer.

Kvinnan överklagade beslutet till Länsrätten som gav henne rätt. Försäkringskassan nöjer sig inte med detta utan överklagar till Kammarrätten.
Frågorna är -
Vad har det blivit av Sverige?
Var är medkänslan?
Är vi verkligen värde de lagar och förordningar Christina Husmark Pehrsson drivit igenom ?
För det är ju hon som en del av den moderatledda regeringen som har lagt dessa förslag till Riksdagen.

För att inget missförstånd skall råda Försäkringskassan har att följa lagar och förordningar. De är alldeles säkra på att kvinnan jag skriver om enligt den förordning regeringen utfärdat skulle gått till Arbetsförmedlingen dagen efter den lille pojkens död.

Det är inte Försäkringskassan som i detta fall är problemet. Det är det ansvariga statsrådet och de riksdagsledamöter som röstat igenom dessa bestämmelser.

Detta är orättvist, orättfärdigt och okristligt.

No comments: