Monday, January 11, 2010

Prote(S)trörelsen i Borås 70:e måndagen

Idag var det 70:e måndagen i följd som vi i Prote(S)trörelsen var på Stora Torget.

Denna måndag stod det på vårt flygblad

Vi kräver:

Slopa straffskatten för pensionärer, förtidspensionärer, sjuka arbetslösa och föräldralediga.

På baksidan fanns det två tabeller. Den ena visade hur mycket mer en pensionär betalar i skatt jämfört med en som har lön.

Den andra visade skillnaden mellan skatten på lön å ena sidan och skatt på a-kassa, sjukkassa och ersättning från Föräldraförsäkringen å andra sidan.

Tabellerna visade, för att ta några exempel, att den som har 13.000 i lön betalar 2.545 kronor i skatt har man samma summa i uppskjuten lön, alltså pension, är skatten 3.234, är man arbetslös och har a-kssa, sjuk och har sjukersättning, eller hemma med sina barn och därför får ersättning från Föräldraförsäkringen betalar man 3.492 i skatt.
Vi i Prote(S)trörelsen anser att detta är djupt orättvist.


.

No comments: