Thursday, June 25, 2009

Svenskt Näringsliv överraskar ingen

Svenskt Näringslivs Skattekommission (fint skall det va´) föreslog i går att en stor skattereform skall göras. Innehåll?

Halvering av skatt på aktieägande och kapitalinkomster. Sänkt egenavgift för näringsidkare. Slopad värnskatt.

Någon som är överraskad ?

Inga förslag till vad som skall försvinna när skatteinkomsterna minskar.

Någon som är förvånad ?

No comments: