Monday, June 15, 2009

Prote(S)trörelsen i Borås, 15.6. 2009

I dag var det 40:e måndagen i rad som vi var på Stora Torget mellan kl. 1200 0ch 13.00.

På flygbladet stod det

"Behandla alla barn
och ungdomar likvärdigt

Vi kräver:
Bygg
Daltorpshallen
NU!"

Nu är det 66 måndagar kvar till valet 2010. Vi kommer att vara där "i snöstorm och ökenhetta". Tro mig.

No comments: