Thursday, January 01, 2009

Vad sysslar man med på Finansdepartementet ?

Under mina år i Riksdagen och som ledamot och sedermera ordförande i Skatteutskottet och Finansutskottet lärde jag känna en lång rad tjänstemän på Finansdepartementet. Jag uppskattade alltid den kompetens och frimodighet som fanns på alla nivåer i departementet. Denna uppfattning blev än mer grundmurad under de år jag var politiskt sakkunnig hos finansministrarna Åsbrink, Ringholm och Nuder.

Det är med denna bakgrund jag under hösten funderat på vad de sysslar med på Finansdepartementet nu? Är det verkligen så att hela den kader av tjänstmän, 200 kanske
250, som finns på departementet inte förutsåg recessionen, finanskrisen, lågkonjunkturen?

Den 15 september gick den amerikanska banken Lehman Brothers i konkurs. Vi kunde alla i TV se hur de anställda kom ut med små boxar med sina personliga tillhörigheter. Det var så dramatiskt att ett barn borde förstått allvaret.

Den 22 september, alltså på dagen en vecka efter Lehman Brothers konkurs, presenterar Anders E. Borg den borgerliga regeringens budget inklusive finansplan.
Glöm nu inte - en vecka efter den stora kalabaliken i USA är den moderate finansministerns prognos från Riksdagens talarstol att vi skulle få en tillväxt

2008 på 1.5 procent, 2009 1.3 och 2010 3,1 procent.
En procentenhet motsvarar ungefär 30 miljarder.

Frågan är. Vad gjorde man på Finansdepartementet veckan mellan den 15 och 22 september? Sov man ? Vågade inte någon av tjänstemännen på departementet ta på sig manteln som slaven på triumfvagnen? Eller än värre utgick det ett påbud från finansministern själv, att det var "största möjliga tystnad som gällde"? Ja, jag vet att Budgeten för 2009 var tryckt, men om Anders E Borg eller någon av alla hans medarbetare dragit några slutsatser, om inte annat av de där som kom ut med sina boxar från den konkursade banken, så kunde han väl sagt något när han presenterade budgeten. Nej då - istället skrev Borg i Finansplanen, som blev offentlig samma dag, den 22 september, "Konjunkturnedgången beräknas dock i ett historiskt perspektiv bli relativt mild".

Nu har vi en lång och kall vargavintger framför oss och vi bör lägga på dubbdäcken anser Anders E Borg. Nu har han räknat om siffrorna. Nu är prognosen för tillväxten -

2008 minus 0.5 procent, 2009 minus 0.8 och 2010 plus 1.5.

I dessa båda prognoser gjorda med tre månaders mellanrum är skillnaden i tillväxt omräknat från procent till kronor någonstans mellan 160 och 170 miljarder. Tillväxten kommer alltså att bli 160 - 170 miljarder lägre än vad Borg trodde för tre månader sedan.

Skall vi lita på denna prognos? Ingen aning. Efter Finansdepartementets och Finansministerns "uppvisning" denna höst skall man nog inte lita på någonting från det hållet.
Mina erfarenheter är att det finns en lång rad skickliga och oväldiga tjänstemän i Kanslihuset i allmänhet och Finansdepartementet i synnerhet. Men hur kan det då bli så fel?

No comments: