Tuesday, January 06, 2009

Gaza - skolor och fältlasarett bombas

På flykt undan bombningar och stridsvagnsbeskjutning tog i dag 100 personer skydd i en av FN driven skola. Skolan bombades av Israelisk trupp. 30 dödades.

Den humanitära situationen i Israel är katastrofal säger Röda Korset.

Mats Gilbert, norsk läkare på Shifasjukhuset säger "andelen barn av de skadade ökar för varje dag. Skadorna har blivit allt b rutalare. "Vi kan inte kalla oss anständiga europeér om vi inte gör något för att stoppa detta"

Danska Folkekirkens tre fältlasarett, ordentligt märkta med Röda Kors bombades i dag av israeliskt flyg. Det är fullständigt brutalt, skolor, lasarett och moskéer bombas.

No comments: