Thursday, January 29, 2009

Försäkringskassans sammanbrott

Den moderatledda regeringen satsar alla krafter på att jaga sjuka och arbetslösa medborgare i vårt land. Med socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson som ansvarigt statsråd har regeringen gjort ändringar i reglerna för de sjuka. Sedan har man ändrat på dessa regler och så har man ändrat på nytt. Uppe på detta har regeringen minskat anslagen till Försäkringskassan. Detta har lett till att detta för samhället och medborgarna så viktiga organ fullständigt klappat samman.

Människor får vänta i månader för de ersättningar från sjukförsäkringssystemet som de har rätt till. Det finns exempel, ett flertal sådana, på mänskliga tragedier som en följd av denna fullständiga skandal. Vad säger då det ansvariga statsrådet Husmark Pehrsson?

Jo, det ansvariga statsrådet låter meddela. Försäkringskassan ska upprätta servicekontrakt.
"Var och en skall få ett åtagande som säger: Har du fyllt i allting rätt och riktigt kan du förvänta dig att få dina pengar inom den och den tiden".

Man tar sig för pannan. Det behövs inga servicekontrakt. Försäkringskassan skall bara göra det som de har till uppdrag att göra. Det som svenska folket genom sina valda ombud har beslutat.
Vi, försäkrade, kan inte vänta till efter valet 2010. Christina Husmark Pehrsson måste avgå nu, omedelbart. Det är hon som är ansvarig.

1 comment:

Björn said...

Upprätta servicekontrakt. de vet väl inte vad myndighetsutövning och medkänsla är. det kanske är ett första steg för att skapa opinion för att privatisera utbetalningstjänsten