Thursday, March 01, 2007

Littorin ämnar överpröva avtal

Så bekände han då färg - moderaten Sven Otto Littorin. I motsats till Maud Olofsson (c) och Göran Hägglund (kd) har Littorin försökt framställa sig som "kollektivavtalskramare", men så fort det bränner till så avslöjar han sig själv. I dag, 1 mars, låter arbetsmarknadsministern meddela att om inte förhandlingsresultatet mellan parterna på byggsidan om de s.k. granskningsavgifterna blir som han vill så kommer han att överpröva kollektivavtalet i den delen. Littorin har dessutom det dåliga omdömet att i oträngt mål ställa sig på arbetsgivarnas sida. Så var det med den respekten för den svenska modellen med förhandlingar och avtal mellan parterna på arbetsmarknaden.

För övrigt - kan inte någon, kanske någon i den moderata riksdagsgruppen, tala om för Littorin att han faktiskt inte kan lagstifta - det är riksdagen som gör det.

No comments: