Thursday, March 01, 2007

Systemskifte 1

Under nästan varje valrörelse de senaste decennierna har moderaterna lovat/hotat (välj ord själv) med att om de fick chansen skulle de genomföra ett systemskifte i vårt land. I valrörelsen 2006 gjorde de tvärtom. I sitt numera beryktade tal i Vaxholm i augusti valåret lovade Fredrik Reinfeldt, att oavsett vad vi socialdemokrater föreslog på välfärdsområdet så skulle moderaterna lova mera. Inte skulle det bli något systemskifte. Reinfeldt försökte tvärtom framställa sig och sitt parti som "lite bättre socialdemokrater". Nu börjar facit komma.

- Vinstgivande statliga företag skall säljas ut. Det är alltså de företag som vi alla äger tillsammans. Utförsäljningsminister Mats Odell skall nu sälja vår gemensamma egendom. Intäkterna skall han använda, säger han, till att betala av på statsskulden.
Några reflektioner om detta. Efter stora uppoffringar från svenska folket, med socialdemokraterna i ledningen, lyckades vi röja upp i det moras Bildt, Odell och compani lyckades ställa till med under tre korta år 1991-94. Som en följd av vårt uppröjningsarbete har räntorna gått ner till en tredjedel, ja kanske t.o.m en fjärdedel av vad det var efter misskötseln under de tre åren i början på 90-talet. De statliga företag som nu Odell skall sälja ut på Marknaden, den så heliga med stort M, går utomordentligt bra. Jag har räknat lite grann på detta. Under de senaste fem, sex åren har värdestegringen på dessa företag och utdelningen till ägaren, staten alltså vi alla, varit två och halv till tre gånger så hög som den minskade räntekostnad som en avbetalning av statsskulden skulle leda till. Det finns alltså inte några som helst ekonomiska skäl för att sälja. Det handlar bara om ideologi. Vi skall enligt den borgerliga regeringen inte äga något gemensamt. Låt kapitalisterna ta över, tycks devisen vara.

- Hela den svenska modellen på arbetsmarknaden, med kollektivavtal, starka fackliga organisationer ifrågasätts, inte med ord utan med handling. Låt mig i dag ta bara ett enda exempel. Som jag skrev om i förra inlägget hotar arbetsmarknadsministern med att ingripa om inte avtalet mellan Byggindustriföreningen och Byggnadsarbetareförbundet blir som han vill.

- Väldiga förändringar i ägandet förbereds inom skola, sjukvård, omsorg och boende för att ta några exempel. Göran Hägglund satt ju med "sina medarbetare" (inte min formulering det är Hägglunds" på presskonferensen) bl.a. Urban Bäckström VD i Svenskt Näringsliv och talade om hur han skall sälja ut sjukhus.

Jag ärt alldeles övertygad om att detta är barfa början. Vad Reinfeldt, Olofsson, Leijonborg och Hägglund planerar kan vi bara ana. Deras ambitioner är att skapa ett helt nytt samhälle. Var det det de talade om i valrörelsen? Nej - budskapet var "inget systemskifte". Nu är det systemskifte de genomför.

Det finns skäl att återkomma i denna fråga.

No comments: