Saturday, March 31, 2007

Ordförande Persson

Alla politiskt intresserade och många, många andra såg säkert något/flera, kanske alla avsnitten i serien "Ordförande Persson". Så också jag. För att gå rakt på sak. För mig var programmen en besvikelse. Alldeldes för mycket "personsnack" (OBS inte Perssonsnack) alldeles för lite om de stora och viktiga politiska frågorna som var aktuella under de tio, nästa elva år intervjuerna gjordes.


Några exempel - varför fick tittarna inte reda på varför Göran Persson ändrade sig om EMU? Vilka argument hade han för "nej", "nej nu", "nej nu, kanske ja senare", "ja". Det hade säkert varit intressant och speglat hur en politiker resonerar vid olika tillfällen.
En annan fråga som inte har belysts alls i den svenska debatten. När Persson som statsminister var i Japan talade han med sina värdar om befolkningsutvecklingen och vilka krav en åldrande befolkning och sjunkande barnafödande ställer på ett samhälleligt pensionssystem. Jag tror att Persson sade ungefär så här på tal om den svenska pensionsreformen. "Jag tror att att medborgarna om några decennier kommer att vara kritiska mot det beslut vi fattat i denna fråga i Sverige". Jag har inte sett eller hört en enda journalist ta upp denna tråd. Vad menade Persson? Hur tänkte han? Ett tredje exempel - Hur kände det för Persson under de svåra saneringsåren efter Bildtregeringens vanstyrsel? Det som ledde till ett formidabelt ekonomiskt moras? Ett moras som han först som finansminister sedan som statsminister och socialdemokratisk partiordförande tillsammans med den socialdemokratiska riksdagsgruppen och i samarbete med först vänsterpartiet och sedan centerpartiet fick reda upp. Han var den mest utsatte under dessa år. Hur kändes det? Hur resonerade han? Var det något han velat göra på något annat sätt? Frågorna är många och svaren mycket, mycket få på dessa så stora frågor. Varför kom inte detta upp? I mer än hundra timmars intervjuer måste väl detta finnas med. Vi som vill veta svaren får väl lita på att vi får dessa i någon av de böcker som har aviserats.


Sammanfattningsvis - Något som kunde blivit riktigt bra blev egentligen ganska, för att inte säga riktigt, dåligt.

No comments: