Saturday, March 31, 2007

Handels och Bäckström

Det som hände på avtalsfronten under veckan måste vara fullständigt sensationellt. Handelsanställdas förbund och deras motpart Svensk Handel slöt ett avtal på alldeles egen hand. Inga medlare, inget långrotande, inte särskilt mycket vapenskrammel. Då griper Urban Bäckström i Svenskt Näringsliv (SN) in. Ja, han gör det inte själv. Han skickar fram en av sina hejdukar, vice verkställande direktören Jan-Peter Duker som låter meddela att SN kan ine acceptera det träffade avtalet. Nivåerna var för höga sade Duker. Ordföranden i SN är Michael Treschow. För någon månad sedan lät han meddela att svenska direktörer har för låga löner. Direktörer alltså, inte snabbköpsköpskassörskor. Handels medlemmar får för höga löner om de räknas upp med drygt 12 procent på tre år. Direktörerna i de företag där Treschow har ett avgörande inflytande de får höjningar med miljoner på sina mångmiljonersättningar.

Jag har haft skäl att träffa Urban Bäckström vid olika tillfällen under de senaste femton, tjugo åren. Han var statsskreterare på finansdepartementet under de år när Bildtregeringen lyckades med konststycket att på tre korta år fördubbla statsskulden, tredubbla arbetslösheten och fyrdubbla budgetunderskottet. Efter de borgerliga partiernas förlust 1994 blev han riksbankschef. I den funktionen tycker jag han var ganska bra. Alltid påläst, gjorde bra föredragningar, var korrekt även mot socialdemokraterna i Finansutskottet vid utskottets utfrågningar. Men nu måste något ha hänt med den mannen. Hur länge får han sitta kvar? Efter det fullständiga haveri som gamla SAF nuvarande SN råkade ut för genom Bäckströms agerande kan det väl bara vara tal om dagar eller möjligen veckor innan den mannen får "ta sina pinaler och gå". Eller skyller han kanske på Duker eller att han bara försökte leva upp till Treschows, han med de för låga direktörslönerna, förväntningar.

Allt nog - efter tre, fyra dagar undertecknade Svensk Handel och Handelsanställdas förbund exakt samma avtal som Bäckström fyra dagar tidigare förbjudit Svensk Handel att skriva på.
Det som hände i denna fråga var ur alla synvinklar sensationellt. Eller borde vi förutsett det?

Ja, om vi hade vetat det som Expressen, av alla tidningar, avslöjade i veckan var det kanske något helt annat som var det sensationella. Nämligen att Svenskt Näringsliv med direktören Urban Bäckström i spetsen i vintras bjöd in borgerliga ledarskribenter för att "prångla ut bilden att facket av ideologiska skäl önskade en konfliktfylld avtalrörelse för att bråka med en nyvald borgerlig regering". Ja, ja det är tydligen så det går till i den "fina salongerna".

No comments: