Sunday, February 13, 2011

Konkurrensverket, Energimarknadsmyndigheten

Enligt SVT Text skall Konkurrensverket starta en undersökning gällande otillbörlig konkurrens från Borås Stads Servicekontor.

De ledande bensinbolagen har i dag sänkt/höjt priset på 95 oktanig bensin med 10/15 öre. En sådan text kan man läsa väldigt ofta. Är det någon som hört/läst att Konkurrensverket har haft några synpunkter?

Konkurrensverket är en av Finansutskottets myndigheter. Det innebär att Gd och några av hennes/hans medarbetare någon eller några gånger per år besöker FiU för att rapportera om sin verksamhet. Vid några tillfällen talade jag om för Konkurrensverkets folk att de borde lägga ner lite mer energi på att kolla ex.vis energi- och byggmarknaden i stället för att hålla på och "jäklas" med kommunerna.

I dag har vi fått reda på att Konkurrensverket skall inleda en undersökning mot Borås Stads Servicekontor för att de tydligen arbetar med att lägga ner VA-rör i Alingsås. Jag uppmanar Konkurrensverket att ägna mer energi åt att kolla bensinbolagen och energijättarna. Där kan man verkligen tala om brist på konkurrens.

Energimarknadsmyndigheten skall undersöka om energibolagen har skött sig enligt de regler som säger att en kund skall inte behöva vara utan ström mer än högst ett dygn. Detta som en följd av de problem som blev en följd av de leveransproblem som uppstod efter snö- och strömeländet i början på veckan.

Med all respekt. Jag undrar om det inte vore betydligt viktigare om beslutsfattare på alla nivåer från myndigheter till regering och riksdag funderade över varför det på den s.k. "marknaden" blivit som en del av oss förutspådde vid beslutet om elavregleringen. Nu tjänar de stora energijättarna flera tiotals miljarder medan tiotusentals, hundratusentals människor dignar under elräkningarna.

No comments: