Wednesday, February 23, 2011

Bostadsbubbla eller ?

För en dryg månad sedan förutspådde jag att vi löpte stor risk att få en bostadsbubbla i vårt land.

Några veckor senare talade vice riksbankschefen Barbro Wickman-Parak om att det inte var någon risk för bostadsbubbla.

Idag talar Bengt Hansson på Bostadskreditnämnden, BKN, om att vi redan har en bostadsbubbla frågan är bara när den spricker. Hanssons bedömning var, att den tyvärr inte "pyser ut".

Som jag skrev för några veckor sedan. Om jag fortfarande varit i ordförande i Finansutskottet hade Wickman-Parak kallats till utskottet. Samma skulle gällt Bengt Hansson. Vi hade kanske kunnat ordna en "debatt" mellan dem?

No comments: