Sunday, January 02, 2011

Primeskandalen

Efter vårt sämsta val sedan 1914 satt Niklas Nordström i var och vartannat tv-program och förklarade valresultatet. Han förklarade att vi borde ha varit för kärnkraft, för avdrag för överklassnära tjänster, mot förmögenhetsskatt, mot fastighetsskatt, mot utjämning, mot genuin socialdemokratisk politik. I varje tv-program presenterades Nordström som f.d. SSU-ordförande. Det är han onekligen, men numera är han i första hand konsult med ett, enligt massmedia, fyramiljonersuppdrag från Svenskt Näringsliv. Uppdraget han och hans kollegor på Prime fått är kort sammanfattat. Påverka socialdemokraterna så partiet går ännu mer åt höger än det redan gjort.

Som jag skrev på Facebook i går har det under århundraden funnits olika namn på personer som Nordström. Du får välja själv vilken beteckning Du vill använda.

Svikare. Avfälling. Avhoppare. Förrädare. Renegat. Överlöpare. Quisling. Kollaboratör. Löss i den röda fanan. Välj själv.

Först får Prime ett stort uppdrag av Svenskt Näringsliv innebärande att han och hans kollegor skall påverka Socialdemokraterna. Sedan får han ett uppdrag av en av Kriskommissionens undergrupper innebärande att han eller om det nu är Prime får 40.000:- för Nordströms medverkan under två dagar. Dessa människor har ingen hut i kroppen.

Nu måste vi vanliga partimedlemmar få en reaktion från det som återstår av partiledningen.
Vad anser ledamöterna i det som massmedia brukar kalla "det mäktiga verkställande utskottet" och vad säger partisekreteraren?

No comments: