Friday, January 14, 2011

Reflektioner AF, Försvaret, Klassklyftor, Ordförande

Några reflektioner:

Arbetsförmedlingen skall nu utbilda 500 arbetsförmedlare på ett antal garnisonsorter. Tanken är att AF nu skall hjälpa försvaret att skaffa folk till det nya försvaret som skall bestå av anställt folk. Skulle inte Gd Bermudez Svankvist anställa de som redan är anställda och nu sparkas f ör att de inte vill medverka i Sveriges krig utomlands. Ja, jag vet att Sverige formellt inte är krig men vad sysslar Isaf-styrkan i Afghanistan med om inte krig? Allt nog varför inte anställa de personer jag skriver om som coacher? Förlåt jobbcoacher? Så kan ju arbetsförmedlarna få syssla med att hjälpa de långt över 300.000 arbetslösa att få ett arbete.

Varenda dag får vi exempel på nya saker som ökar klassklyftorna i vårt land. I kväll har Rapport visat hur de som har råd kan köpa läxhjälp till sitt barn för 1.600:- kronor i månaden. Resterande 1.600:- "tas ur fickan" på den som är sjuk, arbetslös", är i fas 3 som AB skrev i veckan. Ja du förstår att jag syftar på "Hushållsnära tjänster" eller som en del, jag bl.a., kallar det "överklassnära tjänster". Jan Björklund har inget emot det här. Han anser att läxor är bra bl.a. för att det skall engagera föräldrarna. Ja, men de föräldrar som inte klarar matematiken. De föräldrar som kommit till Sverige för några år sedan och kanske är analfabeter. Nej detta är ytterligare ett exempel på hur klassklyftorna ökar och glöm inte. Detta är en medveten politik av högerregeringen. Och värre kommer det att bli.

I Morronsoffan sitter nu den ena panelen efter den andra och har synpunkter på hur en blivande socialdemokratisk "Ledare" skall vara, vilka meriter hon/han skall ha osv. osv. Jag tror att alla har fel utgångspunkt. Det är inte en ledare vi skall välja. Det är en PARTIORDFÖRANDE. Hur den personen skall vara vet varken Filip Wijkström, ledarskapskonsult, Jenny Madestam, statsvetare eller Carin Göthblad, länspolismästare. Låt oss i Partiet sköta det.

1 comment:

Faster Sven said...

Av min arbetsgivares lönekostnad, får jag behålla mindre än en tredjedel (ja, uträkningen stämmer!), men jag har alternativ till att stanna i Sverige, så jag har ingen rätt att gnälla.

Däremot undrar jag med vilken rätt du anklagar mig för att ta pengar ur fickan på sjuka och arbetslösa, när jag använder mig av RUT-avdraget. I mitt tycke är det förmätet, på gränsen till stötande.

Förklara dig eller be om ursäkt!