Tuesday, April 27, 2010

Åsa Torstenssons bortgörning

Vad skall göteborgarna göra i Borås var Åsa Torstenssons intelligenta fråga när hon kommenterade de rödgrönas förslag om att bygga snabbtåg mellan Borås och Göteborg.

Det måste, för att citera Borås Tidning, vara årets "förstklassiga grodkväkning"

Allianskamraten kommunalrådet Morgan Hjalmarson (FP) har skrivit på sin blogg. Om Åsa Torstensson sagt det "så är Åsa dummare än tåget. Avgå omgående."

Nu är frågan. När entledigar Fredrik Reinfeldt infrastrukturministern?

Wednesday, April 21, 2010

Fortfarande inget svar från Soc.dep (61 - 62 år)

Den 8 april skrev jag ett brev till Socialdepartementet (utlagt på denna blogg 9 april). Jag frågade hur departementet hade räknat när statssekreterare Bettina Kashefi i Rapport 1 april kunde påstå att en höjning av lägsta ålder för "förtida uttag" från 61 till 62 år skulle förstärka pensionssystemet med "bort åt" 100 miljarder.

Nu efter 12 dagar har jag fortfarande inte fått något svar från Cristina Husmark Pehrssons statssekreterare. Jag funderar på att sända brevet till Finansdepartementet. Där tror man ju i varje fall att man kan räkna med stora belopp. "Vi skall komma ihåg" som Anders E Borg brukar säga att Regeringskansliet borde kunna svara på en sådan enkel fråga som jag ställde med vändande post.

Monday, April 19, 2010

85:e måndagen

I dag exakt fem månader före valet var det 85:e måndagen i följd som vi var på Stora Torget och talade med och lyssnade på ett stort antal människor.

På flygbladet stod det -

Moderaterna talar om rättvisa och sammanhållning.
Samtidigt försämrar de för sjuka, arbetslösa och äldre.

Vi kräver:
Byt regering

-------------------
Johan Ingerö kommenterade mitt blogginlägg i går, söndag. En sak har Ingerö i varje fall inte en aning om - Gunnar Sträng läste aldrig varken tyst eller högt ur "sin egen budget". Han var alldeles för bra talare för det.

Sunday, April 18, 2010

Moderaternas nya reklambyrå

I SVT:s Agenda i dag, söndag, fick Fredrik Reinfeldt sitta och lägga ut texten helt oemotsagd. Det var rena reklamköret som SVT ställde upp på, ja till och med arrangerade.

Anna Hedemo hade inte en ordenlig fråga. Och hon skall vara journalist. Det är ju alldeles förfärligt att Reinfeldt får sitta där och tala om att han slår vakt om välfärdens kärna och tala om hur myckt han sänkt skatten för en metallarbetare och undersköterska utan att Hedemo frågade hur många jobb i välfärdens kärna hans skattesänkningar har kostat. Programledaren hade inte brytt sig om att ta reda på hur mycket sänkt skatt Reinfeldt och andra högavlönade har fått till skänks. Eller var det så att hon inte vågade ta upp frågan?

Saturday, April 17, 2010

Generaldirektören Bermudez-Svankvist

I veckan var det ett inslag i något av SVT:s nyhetsprogram om "jobb och utvecklingsgarantin"

TV intervjuade en arbetssökande och sammanförde henne med generaldirektören som, om man skall tro SVT, på stående fot gav denna person ett löfte om en praktikplats på Arbetsförmedlingen.
Det finns många goda skäl för Littorin att ta ett samtal med Bermudez-Svankvist om hur den myndighet hon är chef för och för den delen hon själv skall bemöta de arbetssökande och vilka befogenheter hon har. Frågan är måste man med TV:s hjälp få direktkontakt med generaldirektören för att få någon hjälp. Om det är så hur skall alla de andra göra?
Kom igen Littorin - tala om vad som gäller.

Inget svar från Socialdepartementet (61 - 62)

För en knapp vecka sedan skrev jag till Socialdepartementet och frågade hur de kunde komma fram till att en höjning av åldern man kan göra "förtida uttag" från 61 till 62 år skulle förstärka pensionssystemet med "bort emot" 100 miljarder.

Jag har fortfarande inte fått något svar från Cristina Husmark Pehrsson eller hennes statssekr. Bettina Kashefi. Det var statssekr. som i Rapport den 1 april påstod det där med 100 miljarder.
Eftersom jag inte hört något kommer jag till veckan försöka intressera någon journalist för denna formidabla felräkning.

Wednesday, April 14, 2010

"Höjd pensionsålder" från 61-62 år

Under den senaste veckan har jag skrivit några gånger om Regeringens förslag till Pensionsarbetsgruppen att man skall diskutera "höjd pensionsålder från 61 till 62 år".
Statssekreteraren hos Cristina Husmark Pehrsson påstod i ett Rapportinslag den 1 april att en sådan åtgärd skulle förstärka pensionssystemet med bort åt 100 miljarder.

Jag reagerade med "förlängda märgen " på detta påstående och kunde inte begripa hur regeringskansliet hade räknat. Jag gjorde egna försök och kom fram till att det som allra mest kunde röra sig om knappt 2 miljarder. Jag har, som jag också berättat på denna blogg, skrivit till Socialdepartementet och frågat hur de har kommit fram till denna enorma summa. Jag har inte fått något svar.

Nu har jag räknat en gång till och kommit fram till att jag varit allt för vänlig mot departementet. Eftersom "förtida uttag" som det egentligen heter sänker pensionen livsvarigt så behöver man inte räkna med någon belastning på systemet av det skälet. Min slutsats är - Socialdepartementet har antingen placerat komma tecknet "två steg fel" eller också har de inte räknat alls eller också bluffar de bara. Inte nog med att det där departementet och högerregeringen "flåsar folk i nacken ända in i döden". Nu klarar de inte de enklaste räkneoperationer eller bluffar. Nu måste departementet klara ut vad som gäller och sedan skall vi hjälpas åt att "kasta ut dem".

Monday, April 12, 2010

Prote(S)trörelsen i Borås, 84:e gången

I dag var det 84:e måndagen i rad som vi i Prote(S)trörelsen i Borås var på Stora Torget. På flygbladet hade vi följande text.

Högerregeringen sänker skatten - mest för de rika.
De kallar det arbetslinjen
Resultat - 100.000 färre jobb

Vi kräver :
Minskade klyftor
Fler jobb

Som alltid träffade och samtalade vi med många människor samtidigt som vi delade ut ungefär 300 flygblad.

För övrigt har jag fortfarande inte fått något svar från Socialdepartementet på frågan om hur en höjning från 61 till 62 år för "förtida uttag" kan förstärka pensionssystemet med "bort åt 100 miljarder".

Jag har nu kollat upp på SVTPlay. Statssekr nämner faktiskt i Rapport den 1 april det där med 100 miljarder.

Antingen kan de inte räkna alls i Regeringskansliet, eller också är det så enkelt att de satt "ett kommateckan" fel eller också är det ren och skär bluff.

Friday, April 09, 2010

61 till 62 år, brev till Soc.dep

I går torsdagen den 8 april sände jag nedanstående brev till Regeringen/Soc.dep.

Föregående vecka meddelade massmedia att regeringen/socialdepartementet hade meddelat Pensionsarbetsgruppen att regeringen vill diskutera en höjning av pensionsåldern från 61 till 62 år och att detta skulle förstärka pensionssystemet med "bort åt 100 miljarder".

För det första. Pensionsåldern är 65 och inte 61 år, men det kanske kan skyllas på slarviga journalister som inte talade om att det handlade om "förtida uttag".

För det andra. Den ansvariga statssekr. framträdde i tv och bekräftade det där med 100 mdr.

Jag har en kort och enkel fråga. Hur har dep. räknat när Ni kommit fram till 100 mdr.

Vänliga hälsningar
Arne Kjörnsberg
f.d. riksdagsledamot (S)
f.d. ledamot Genomförandegruppen
f.d. ordf. FiU
f.d. ordf. SkU

P.S. För ordningens skull vill jag tala om, att jag lägger ut information om detta brev på min blogg och där kommer jag också att lägga ut Ert svar, eftersom jag utgår ifrån, att både mitt e-brev och Ert svar diarieförs och därmed blir offentliga.
w.w.w.kjornsberg.blogspot.com

Thursday, April 08, 2010

Anders E Borg och jämlikheten

I dag har regeringens fördelningspolitiska bilaga till Vårpropositionen läckt ut i förväg. Eller kan det möjligen vara så att Anders E Borg medvetet låter publicera den i förväg för att slippa den diskussionen senare?

I dag när jag var på ett möte i Berghem var det en av mötesdeltagarna som undrade om någon hade hört Eko-sändningen kl. 14.00. Vi var några stycken som gjort det. För de andra berättade denna partivän att Anders E Borg var eller spelade förvånad för att bilagan visade att det var de med högsta inkomsterna som tjänat mest på högerregeringens skattesänkningar. "Är han så fräck eller begriper han ingenting" var frågan?

Anders E Borg körde den gamla vanliga modellen "Vi skall komma ihåg att all forskning visar att ........ "

Mitt tips till mötesdeltagarna var - Han, Anders E Borg, är så fräck och jämlikhet kan han inte ens stava till, eller han är i varje fall inte intresserad av det.

Från 61 till 62 år höjd "pensionsålder", fortsättning

Efter mitt inlägg för någon dag sedan har jag fått en del reaktioner, men ingen kan förklara hur Socialdepartementet kommit fram till "bort emot 100 miljarder" som statssekreteraren hos Cristina Husmark Pehrsson, Bettina Kashefi sade.

Kan det vara så enkelt att man på dep. satt kommatecknet fel? Spåren förskräcker. Jag har i dag skrivit till Regeringen/Socialdepartementet och frågat hur det kommit fram till denna enorma summa. Jag har också sagt att jag kommer att lägga ut svaret på min blogg.

Skall bli spännande att se vad svaret blir och när jag får det.

Monday, April 05, 2010

Från 61 till 62 år höjd "pensionsålder"

I veckan har vi fått reda på att den moderatledda regeringen vill höja pensionsåldern från 61 till 62 år. Ja, så har det skildrats. Det skulle förstärka pensionssystemet med "bort åt 100 miljarder" har regeringskansliet påstått.

För det första pensionsåldern är inte 61 utan 65 år.
För det andra från 61 år kan man göra det som kallas "förtida uttag". Det sänker pensionen livsvarigt eftersom pensionstiden blir fyra år längre.

Nu påstår regeringen att en sådan höjning så man får göra förtida uttag först vid 62 års ålder skulle "förstärka pensionssystemet med bortåt 100 miljarder".

Jag måste erkänna jag förstår ingenting. Jag har räknat och funderat, men blir inte klokare.
Säg att 10.000 personer gör förtida uttag. Låt oss räkna med att de har en pension på 13.000 kronor per månad. Eftersom dessa 10.000 inte längre yrkesarbetar så får inte systemet in 18,5 procent i pensionsavgift på låt oss anta genomsnittligt 220.000 kronor.

Jag har räknat och räknat och funderat och funderat, men jag kommer inte fram till mer än drygt 2 miljarder i detta exempel. Varifrån får regeringen "bortåt 100 miljarder"?

Jag skall fortsätta och fundera.

Sunday, April 04, 2010

Ambassadör med dåligt omdöme

Zergun Koroturk, Turkiets ambassadör har återvänt till Sverige.

I ett särdeles klumpigt och odiplomatiskt uttalande säger ambassadören att hon inte vill lägga sig i svensk politik, men att hon inte ens vill tänka på hur följderna blir om en rödgrön regering förändrar utrikespolitiken.

Varför har inte Carl Bildt kallat upp ambassadören till UD och gjort klart för henne att diplomatins oskrivna och skrivna regler gör det mycket, för att uttrycka det försiktigt, olämpligt för en ambassadör att uttala sig som hon gjort?

Kom igen Carl Bildt. Gör något!