Monday, April 12, 2010

Prote(S)trörelsen i Borås, 84:e gången

I dag var det 84:e måndagen i rad som vi i Prote(S)trörelsen i Borås var på Stora Torget. På flygbladet hade vi följande text.

Högerregeringen sänker skatten - mest för de rika.
De kallar det arbetslinjen
Resultat - 100.000 färre jobb

Vi kräver :
Minskade klyftor
Fler jobb

Som alltid träffade och samtalade vi med många människor samtidigt som vi delade ut ungefär 300 flygblad.

För övrigt har jag fortfarande inte fått något svar från Socialdepartementet på frågan om hur en höjning från 61 till 62 år för "förtida uttag" kan förstärka pensionssystemet med "bort åt 100 miljarder".

Jag har nu kollat upp på SVTPlay. Statssekr nämner faktiskt i Rapport den 1 april det där med 100 miljarder.

Antingen kan de inte räkna alls i Regeringskansliet, eller också är det så enkelt att de satt "ett kommateckan" fel eller också är det ren och skär bluff.

No comments: