Wednesday, April 21, 2010

Fortfarande inget svar från Soc.dep (61 - 62 år)

Den 8 april skrev jag ett brev till Socialdepartementet (utlagt på denna blogg 9 april). Jag frågade hur departementet hade räknat när statssekreterare Bettina Kashefi i Rapport 1 april kunde påstå att en höjning av lägsta ålder för "förtida uttag" från 61 till 62 år skulle förstärka pensionssystemet med "bort åt" 100 miljarder.

Nu efter 12 dagar har jag fortfarande inte fått något svar från Cristina Husmark Pehrssons statssekreterare. Jag funderar på att sända brevet till Finansdepartementet. Där tror man ju i varje fall att man kan räkna med stora belopp. "Vi skall komma ihåg" som Anders E Borg brukar säga att Regeringskansliet borde kunna svara på en sådan enkel fråga som jag ställde med vändande post.

No comments: