Friday, April 09, 2010

61 till 62 år, brev till Soc.dep

I går torsdagen den 8 april sände jag nedanstående brev till Regeringen/Soc.dep.

Föregående vecka meddelade massmedia att regeringen/socialdepartementet hade meddelat Pensionsarbetsgruppen att regeringen vill diskutera en höjning av pensionsåldern från 61 till 62 år och att detta skulle förstärka pensionssystemet med "bort åt 100 miljarder".

För det första. Pensionsåldern är 65 och inte 61 år, men det kanske kan skyllas på slarviga journalister som inte talade om att det handlade om "förtida uttag".

För det andra. Den ansvariga statssekr. framträdde i tv och bekräftade det där med 100 mdr.

Jag har en kort och enkel fråga. Hur har dep. räknat när Ni kommit fram till 100 mdr.

Vänliga hälsningar
Arne Kjörnsberg
f.d. riksdagsledamot (S)
f.d. ledamot Genomförandegruppen
f.d. ordf. FiU
f.d. ordf. SkU

P.S. För ordningens skull vill jag tala om, att jag lägger ut information om detta brev på min blogg och där kommer jag också att lägga ut Ert svar, eftersom jag utgår ifrån, att både mitt e-brev och Ert svar diarieförs och därmed blir offentliga.
w.w.w.kjornsberg.blogspot.com

No comments: