Wednesday, April 14, 2010

"Höjd pensionsålder" från 61-62 år

Under den senaste veckan har jag skrivit några gånger om Regeringens förslag till Pensionsarbetsgruppen att man skall diskutera "höjd pensionsålder från 61 till 62 år".
Statssekreteraren hos Cristina Husmark Pehrsson påstod i ett Rapportinslag den 1 april att en sådan åtgärd skulle förstärka pensionssystemet med bort åt 100 miljarder.

Jag reagerade med "förlängda märgen " på detta påstående och kunde inte begripa hur regeringskansliet hade räknat. Jag gjorde egna försök och kom fram till att det som allra mest kunde röra sig om knappt 2 miljarder. Jag har, som jag också berättat på denna blogg, skrivit till Socialdepartementet och frågat hur de har kommit fram till denna enorma summa. Jag har inte fått något svar.

Nu har jag räknat en gång till och kommit fram till att jag varit allt för vänlig mot departementet. Eftersom "förtida uttag" som det egentligen heter sänker pensionen livsvarigt så behöver man inte räkna med någon belastning på systemet av det skälet. Min slutsats är - Socialdepartementet har antingen placerat komma tecknet "två steg fel" eller också har de inte räknat alls eller också bluffar de bara. Inte nog med att det där departementet och högerregeringen "flåsar folk i nacken ända in i döden". Nu klarar de inte de enklaste räkneoperationer eller bluffar. Nu måste departementet klara ut vad som gäller och sedan skall vi hjälpas åt att "kasta ut dem".

No comments: