Saturday, April 17, 2010

Inget svar från Socialdepartementet (61 - 62)

För en knapp vecka sedan skrev jag till Socialdepartementet och frågade hur de kunde komma fram till att en höjning av åldern man kan göra "förtida uttag" från 61 till 62 år skulle förstärka pensionssystemet med "bort emot" 100 miljarder.

Jag har fortfarande inte fått något svar från Cristina Husmark Pehrsson eller hennes statssekr. Bettina Kashefi. Det var statssekr. som i Rapport den 1 april påstod det där med 100 miljarder.
Eftersom jag inte hört något kommer jag till veckan försöka intressera någon journalist för denna formidabla felräkning.

No comments: