Friday, September 10, 2010

Näste Gd som är ute och seglar

Vad är det för ämbetsmän den borgerliga regeringen tillsatt som generaldirektörer?
Nu går det inte en dag utan att det är en ny Gd som utmärker sig.

I dag får vi reda på att Carnegies vd Niklas Johansson var med på det styrelsemöte i Finansinspektionen som beslutade att dra tillbaks banktillståndet för HQ Bank.

Tre fyra dagar senare meddelades att Carnegie efter godkännande från F I köpt HQ Bank.

Generaldirektören i FI Martin Andersson förklarar Johanssons närvaro på FI:s styrelsemöten med att Johansson har lång marknadserfarenhet och att han kunde svara på frågor om oli9ka marknadsscenarier.

Martin Andersson var för några veckor sedan i var och var annan nyhetssändning i radio och tv. Han uttalade sig med oerhörd stringens. Han visade hur upprörd han var över hur HQ Bank bedrivit sin rörelse. Han framstod som den främste företrädaren för etik och moral.

Nu får vi alltså reda på att denne etikens banérförare tagit in en alldeles obehörig person på FI:s styrelsemöte när man behandlade HQ:s banktillstånd.

Några frågor inställer sig.
Var är Mats Odell?
När ger han Martin Andersson en offentlig uppsträckning?
Kan Martin Andersson enligt sin egen bedöpmning sitta kvar som gd?
Kan Martin Andersson enligt Mats Odell sitta kvar som gd?
Fick Niklas Johansson information under det styrelsemöte som ledde till att HQ blev av med sitt banktillstånd som han sedan kunde använda när banken han leder köpte HQ?
Det faktum att Niklas Johansson svarade på frågor om olika marknadsscenarier påverkade det FI:s beslut att godkänna Carnegie som köpare?
Är det inte dags för någon oberoende åklagare att granska hela historien?

1 comment:

Skogsviola said...

Jag håller med ang. Mats Odell. Har inte sett något av honom i hela valrörelsen. Skäms dom för honom i alliansen? Det finns väl några fler som inte vågar synas. Hur är det med arbets- och invandrarminister Billström t.ex?