Thursday, September 09, 2010

Fristående myndigheter ??

Jag har tidigare skrivit om hur många av vår tids myndighetschefer förstör den flera hundra år gamla ordningen vi har i Sverige - att myndigheterna skall vara fristående.

Nu har Gd Mats Dillén utmärkt sig igen som en "nyttig idiot" som springer borgarregeringens ärende.

I dag kan man läsa på SVT Text:
KI:Rutavdraget ger gratisjobb. Enligt KI kostar inte Rut-avdraget något. Skatterna ökar och kostnaderna för bidrag minskar.
KI har inte tagit hänsyn till hur många jobb som skapats.

Några frågor och kommentarer: Om KI inte tagit hänsyn till hur många jobb som skapats hur vet KI då att avdraget för hushållsnära (överklassnära ) tjänster inte kostar något?
Vet Gd Dillén hur många jobb i denna sektor som var svarta? Om han vet det vad gjorde han åt det tidigare? Utgår Dillén från att alla var svarta? Hur är det de jobb som görs av kvinnor från Polen betalar de skatt i Sverige? Hade dessa kvinnor bidrag tidigare? Vet möjligen KI:s generaldirektör att när man är arbetslös får man inte bidrag utan ersättning från arbetslöshetsförsäkringen?

No comments: