Saturday, March 06, 2010

Sjukpenningen indragen

För en tid sedan kunde vi läsa om kvinnan som fick sin sjukpenning indragen för att hon inte skrev in sig hos Arbetsförmedlingen dagen efter hennes lille son dött i cancer.

Kvinnan överklagade FK beslut till Länsrätten och fick rätt. FK överklagade då i sin tur till Kammarrätten. I veckan kom beslutet. "Det finns ingen laglig möjlighet att medge sjukpenning ens i ömmande fall" ansåg Kammarrätten.

Christina Husmark Perssons (M) reaktion? Det finns anledning ändra nuvarande regler.
Vet statsrådet inte vad hon föreslagit? Det är ju hennes propositioner som leder till alla dessa "orimliga situationer".

Nu har Gunnar Axén (M) socialförskringsutskottets ordförande skickats fram. Han föreslår att föräldrar inom ramen för Föräldraförsäkringen skall få 14 dagars "sorgepenning".

Om inte moderaterna vore så reflexmässigt övertygade om att det är nödvändigt "att jaga medborgarna" så kunde man väl överlåta till läkarna att avgöra när det är nödvändigt med sjukskrivning. Men inte för moderaterna - Christina Husmark Persson och Gunnar Axén vet bäst, tror de.

2 comments:

Gunnar Axén said...

Tyvärr, Arne, jag förstår att du reagerar reflexmässigt. Men det är faktiskt så att det faktum att denna kvinna (och hennes man) inte har beviljats någon sjukpenning på grund av den tragiska bortgången av deras barn är helt i enlighet med (de socialdemokratiskt instiftade) reglerna i sjukförsäkringen. Det finns inte och har aldrig funnits några möjligheter att bevilja sjukpenning på grund av att ett barn avlidit. Det är därför vi, Alliansen, nu föreslår att en sådan möjlighet införs i föräldraförsäkringen.

Sven Tycker said...

Det har alltid funnits en möjlighet till anpassning och att ta hänsyn till omständigheter. Så gjorde vi på det "lilla" Försäkringskassekontor där jag jobbat i 30 år. Men den "nya" Försäkringskassan har fått direktiv från ovan om att vara hårdare. Det är den tuffa attityden som gäller i dag.

När det gäller de konkreta reglerna så har ett förslag med denna innebörden varit under utredning en längre tid. Så det är inget "nytt" påfund.

För övrigt är de Ättestuparegler i Sjukförsäkringen som moderaterna Gunnar Axén och Socialutförsäkringsminister Cristina "en tredagars släng av utbrändhet" Husmark Pehrsson ligger bakom en skandal. Och att sedan hänvisa personer som får problem till socialen och försörjningsstöd är direkt förnedrande. Både för de som hänvisas dit och de som kommer med förslaget.