Wednesday, March 03, 2010

Öppenhet Tydlighet Rimlighet

Efter beslut i den socialdemokratiska partistyrelsen ledde jag under några år på 90-talet en partigrupp som arbetade med frågor om etik.

I juni 1997 ställde sig Partistyrelsen bakom rapporten Öppenhet Tydlighet Rimlighet som vi utarbetat. I dag har jag haft anledning att fundera på den och de resonemang vi förde i arbetsgruppen och satte på pränt i rapporten.

En bärande tanke hos oss var det enkla - Lev som du lär.

Det finns anledning för en del personer att fundera över detta tycker jag.
Det är naturligtvis inte olagligt att utnyttja "överklassnära tjänster". Köp gärna städning och fönsterputs och vad du vill men betala det själv. LEV SOM DU LÄR.

Det blir lite lättare för mig och andra "meninga" valarbetare att stå på Stora Torget i Borås och tusentals andra platser i vårt land och förklara varför vårt parti är motståndare till nuvarande ordning om alla lever upp till Lev som du lär.

No comments: