Thursday, March 04, 2010

Reinfeldt - Ludvig XIV

Den franske konungen Ludvig XIV tillskrivs (felaktigt anser en del) yttrandet "Staten det är jag".

Fredrik Reinfeldt börjar få sådana tendenser. I SVT:s Agenda i söndags sade Reinfeldt åtminstone två gånger "Jag har sänkt skatten ...". Yttrandet är nästan i klass med när Reinfeldt uttryckte sig aller nådigast "Jag går bredvid folket och bär dess bördor".

När det gäller det där med skatten som han sänkt glömde han tala om att hans regering har lagt förslag som innebär att en pensionär med 13.000 per månad i pension (uppskjuten lön) på en mandatperiod (fyra år) betalar över 30.000 mer i skatt än en person som har haft samma inkomst som lön.

Vad det gäller skatten han han påstår sig ha sänkt kan det kanske vara lämpligt att landets statsminister har klart för sig vad lagen säger.

Regeringsformen
1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
4 § Riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten
och bestämmer hur statens medel skall användas.

No comments: