Wednesday, March 03, 2010

Reinfeldt och Erlander

Idag skriver Anders Österberg och jag om skillnanden i syn på arbetslinje och att Reinfeldt aldrig kommer att bli någon ny Erlander. Läs gärna hela.

No comments: