Saturday, November 27, 2010

Maud Olofsson (S) skyller ifrån sig

"Det skall varken behöva vara en elchock eller lyx för hushåll och företag att betala sin elräkning".
Detta är ett ordagrant citat av en artikel Maud Olofsson (C) hade i Borås Tidning den 31 oktober i år. Vad menar hon egentligen? Elchock eller lyx?

"Skulle det visa sig att kärnkraftsägarna inte lärt av vinterns misstag och inte klarar av att ta sitt ansvar så kommer jag att vidta de åtgärder som krävs ................."

Men hallå Näringsministern. Det är Du som på svenska folkets vägnar äger Vattenfall. Ta nu Ditt ansvar försök inte glida undan. Och - någon "kafferepsdiskussion med direktörerna hjälper inte. Det är Du som har ansvaret Maud Olofsson.

No comments: