Saturday, November 06, 2010

Julian Assange på fri fot

Den 23 oktober kommenterade jag det faktum att Wikileaks grundare och frontfigur Julian Assange nekats uppehållstillstånd i Sverige och att han fått lämna landet trots att han var misstänkt för våldtäkt.

Jag frågade om Sverige utsatts för påtryckningar från USA. Jag hoppades att någon journalist, ex.vis på Borås Tidning, skulle lyfta på luren och fråga den ansvariga åklagaren om när besked kommer - åtal eller inte åtal. Vad håller åklagarmyndigheten på med? Varför fick Assange lämna Sverige om han var misstänkt och till och med varit anhållen i sin frånvaro för ett mycket allvarligt brott?

Varför fick Assange inte uppehållstillstånd? Den nuvarande regeringen vill ju ha arbetskraftsinvandring särskilt av människor med alldeles speciella kunskaper och färdigheter. Det finns mycket "lurt" i denna affär. Något för en framåt journalist! Kan det vara så att redaktionsledningarna inte tillåter något grävande i denna fråga?

No comments: