Wednesday, August 22, 2007

Hallands nyheter tänker till

I tisdagens (21 aug.) Hallands Nyheter kunde man läsa en ledare med rubriken ”Även s gynnade de rika”. Hallands Nyheter anser alltså att den borgerliga regeringen gynnar de rika. Det förstår man av ordet även i rubriken. Låt mig kommentera några av påståendena i ledaren.

Först det gamla vanliga. Det var en socialdemokratisk regering som avskaffade förmögenhetsskatten för miljardärerna och så nämns alltid Stefan Persson och Fredrik Lundberg. Detta är fel. En lögn blir inte mer sanning för att den upprepas gång på gång på gång. Vad riksdagen, observera inte regeringen, gjorde, var att slopa förmögenhetsskatten på arbetande kapital. Det innebar att de aktier som nämnda herrar och deras familjer ägde i respektive företag inte förmögenhetsbeskattades. Jag kan försäkra det var inte något enkelt beslut att genomföra, men vår bedömning, efter flera års funderade, blev att det kapital som arbetade i företagen och därmed bidrog till sysselsättning skulle befrias från förmögenhetsskatt. Däremot befriades inte övrig förmögenhet för miljardärerna. Båtar och bilar, och sommarvillor och vad det kunde vara beskattades som förmögenhet. Senast jag kontrollerade betalade en av ovan nämnda herrar 40 miljoner i förmögenhetsskatt per år.
Till allt annat - Ledarskribenten är synsk. Han påstår att Göran Persson skulle ha slopat förmögenhetsskatten om han fått fortsätta som statsminister. Hur vet skribenten det? Det är bara ett löst påstående av noll och intet värde, menar jag.

Sedan arvs- och gåvoskatten. Slopandet kostade 2.6 miljarder skriver ledarskribenten ”och huvuddelen gick naturligtvis till de rikaste familjerna”. Med all respekt. Fel igen. Huvuddelen av dessa pengar kommer att gå till att underlätta generationsskiften i små och medelstora företag.

För det tredje – Maxtaxan. Tanken bakom denna reform var att det var första steget mot att förskolan precis som skolan skulle bli avgiftsfri. Handen på hjärtat. Vad är det egentligen för principiell skillnad mellan den förskola som sexåringen som går i ”nollan” går i och sjuåringens etta? Så tänkte vi – lita på en som var med och tog beslutet i den socialdemokratiska partistyrelsen i augusti 2002. För det kan väl inte vara så att Hallands Nyheter vill att det skall kosta pengar att gå i grundskolan?

Jobbavdraget – När Hallands Nyheter skriver om det kanske tidningen också vill förklara principen bakom att den som har sin utkomst av pension (uppskjuten lön) skall betala högre skatt på samma summa än den som får sin inkomst från anställning.

Låt mig till sist hålla med Hallands Nyheter. Den slopade fastighetsskatten gynnar i första hand de ekonomiskt bemedlade i höginkomstområden som kommer att tjäna tiotusentals kronor varje år, medan de allra flesta i stora delar av vårt land inte kommer att märka någonting förrän de får vara med och betala för att finansiera detta så förskräckligt dåligt beredda förslag. Om det inte stör Yngve Sunesson allt för mycket vill jag instämma i Bengt Wernerssons krav. ”Skjut upp beslutet och genomför en bred utredning”.

No comments: