Thursday, August 23, 2007

Girighet över alla gränser

I mitten på 90-talet ledde jag en partigrupp som den socialdemokratiska partistyrelsen tillsatt. I massmedia döptes den snabbt till etikgruppen. Vi själva i gruppen, där bl.a. Susanne Eberstein, för närvarande v.ordf. i riksdagens EU-nämnd och Byggnadsarbetareförbundets nuvarande ordf. Hans Tilly ingick, kallade gruppen vanligen för fallskärmsgruppen. Vår uppgift var nämligen, att fundera på vad som kunde göras åt de på den tiden så vanliga avgångsvederlagen (fallskärmar) i huvudsak till direktörer som fått sparken. Den största som då talades om var på 58 miljoner och hade tilldelats en tidigare direktör för skogsbolaget Stora. 58 miljoner är naturligtvis väldigt mycket pengar. Det är lika mycket som livsinkomsten för sju undersköterskor, om var och en arbetar i 40 år. Det fick alltså denne direktör för att sluta arbeta.

Numera finns det inte särskilt många fallskärmar, men tyvärr innebär det inte att vår arbetsgrupp lyckats. Direktörerna har bara bytt namn på fallskärmarna. Nu kallas de bonus och/eller optioner i stället.

I dag, torsdagen den 23 aug., rapporterar massmedia att enligt en rapport från Folksam det samlade värdet på börsbolagens aktie- och optionsprogram fördubblats på fyra år från 50 till 100 miljarder. 100 miljarder är lika mycket som två och ett halvt års försvarskostnader eller fyra år och fyra månaders barn- och studiebidrag till alla våra barn och ungdomar i Sverige. Så mycket pengar får direktörerna utan att det finns en enda forskare som visat , att de jobbar bättre för att de får alla dessa värden. Är det inte konstigt, att förr i tiden var det sömmerskorna på konfektionsfabrikerna i Sjuhäradsbygden som måste ha ackord för att de skulle arbeta på. Numera är det direktörerna som måste ha det för att de skall göra sitt bästa.

De här optionerna, för Volvochefen Leif Johansson är de värda 30 miljoner, för SE-bankens Annika Falkegren 80 miljoner, får de utöver fast lön och bonus på 15, 20 kanske 25 miljoner per år.

Det konstiga är att precis samma direktörer som får dessa orimliga belopp ständigt gnäller om att vanliga löntagare som får 10.2 procents löneökning på tre år äventyrar svenska konkurrenskraft och ser till att vi får inflation.

Vad kan vi göra? Ja, om jag vore kund i SE-banken skulle jag i varje fall undersöka om det finns någon annan bank vars chef har mindre bonus/option än Falkegren. Fler möjligheter? Jag återkommer en annan dag med tips.

No comments: