Tuesday, April 12, 2011

Brev till Talmannen

I dag har jag sänt nedanstående e-brev till Riksdagens Talman.

Borås 12.4. 2011

Värderade herr Talman !

I detta e-brev återkommer jag till tidigare skriftväxling om förhållandet Riksdag-Regering.

På nytt har vi alla fått uppleva den nuvarande regeringens nonchalans mot Riksdagen, Riksdagens Talman och Riksdagens ledamöter.

I morgon, den 13 april, skall vårpropositionen överlämnas till Talmannen och därmed till Riksdagen.
Ännu en gång har Regeringen presenterat valda delar av det förslag som först i morgon Riksdagen får ta del av i sin helhet. Har det inte varit på "DN Debatt" har det varit i Trafikverkets ledningscentral eller diverse andra ställen.

Det förvånar mig, att Du som Talman inte offentligt "läxat upp" Statsministern för dessa ständiga övertramp av både skrivna och oskrivna lagar och bestämmelser och denna ständiga nonchalans mot "Första statsmakten".

Eftersom jag utgår ifrån att detta e-brev diarieförs i enlighet med de bestämmelser som finns kommer jag att lägga ut detta brev både på min blogg och min Facebook.

Vänliga hälsningar
Arne Kjörnsberg
f.d. riksdagsledamot

För kännedom:
Riksdagens första vice Talman Susanne Eberstein
Socialdemokraternas gruppledare Carina Moberg

No comments: