Thursday, March 05, 2009

Straffskatt för pensionärer


Den här artikeln har tidigare vart publicerad i BT.I min hand har jag ett flygblad med de fyra borgerliga partiernas symboler på..

Det delades ut några veckor före valet 2006. I flygbladet anklagas vi socialdemokrater för att ”ta till rena lögner”. Där fanns påståendet att ”Där argumenten tar slut tar lögnerna vid”.

Man anklagade bland annat mig för att jag sagt och skrivit att om de borgerliga vinner valet så kommer en borgerlig regering att ”införa en särskild – högre – skatteskala för pensionärer” ”Det är lögn” slog mina dåvarande riksdagskollegor Else-Marie Lindgren (kd), Ulf Sjösten (m), Anne-Marie Ekström (fp) och Claes Västerteg (c) fast.

Diskussionen om vem som hade rätt och fel är egentligen överflödig. Skattetabellerna ger klart besked. Nedanstående siffror gäller under 2009 för den som bor i Borås och är medlem i Svenska Kyrkan.

Belopp skatt på lön skatt på pension m.m. skillnad per mån/år

8.100 1.225 1.674 449 5.388

12.100 2.365 3.047 682 8.184

16.100 3.607 4.499 892 10.704

Det bör tilläggas att ovanstående siffror i kolumn två gäller också den som har förtidspension, är sjuk och har ersättning från sjukförsäkringen, är arbetslös och får sina pengar från arbetslöshetsförsäkringen. Den gäller också den mamma eller pappa som är hemma hos sitt barn och då får sin försörjning från föräldraförsäkringen.

Dessa tabeller talar sitt eget språk. De visar att den som är ung och frisk, lycklig att ha ett arbete, kanske på deltid, och tjänar 16.100 kronor i månaden har nästan 900 kronor lägre skatt varje månad och drygt 10.700 kronor lägre på ett år än den som har pension (uppskjuten lön), förtidspension, är arbetslös, sjuk eller föräldraledig..

Det tycker jag är fel. Det tycker jag är orättvist. Det tycker jag är orättfärdigt. Precis som tidigare kd-ledaren Alf Svensson tycker jag, att den borgerliga regeringens politik är hjärtlös. Problemet för Alf Svensson och Kristdemokraterna bör dock vara att Svensson har röstat ja till dessa skatteskalor.

No comments: