Wednesday, March 04, 2009

Anders E Borg med fingrarna i syltburken

Gång på gång denna höst har Anders E Borg kritiserat bonusar i allmänhet och bankdirektörers bonusar i synnerhet. Jag har tidigare pekat på att det är mest "snack". För när bankdirektörerna träffar Anders E. Borg i de slutna sammanträdesrummen är det "så trevligt" i varje fall om man skall tro SEB-chefen Annika Falkegren. Skäll offentligt och gulla internt tycks vara Anders E Borgs devis.

Samtidigt som Borg tagit munnen full och fördömt bonusar i kontakterna med massmedia så har han i sitt ämbete gjort precis tvärtom.

I kväll, onsdag, talade Uppdrag granskning om att regeringen i juli månad 2008 beslutade ändra reglerna för bonusar. Den allmänt negativa inställningen skulle inte råda längre. Den begränsning till högst två månadslöner som gällde tidigarer ändrades till det dubbla, fyra månadslöner. En del av de företag som Borg har ansvaret för har t.o.m. gått över dessa gränser. Beslut om dessa riktlinjer togs alltså i juli. Det är i höst som Borg tagit munnen full. I ljuset av vad Uppdrag granskning idag berättat är Borgs fördömanden inte "vatten värt".

När han nu konfronteras med sina tidigare uttalanden så snackar han och snackar och snackar. "Vi måste se över. Vi måste utreda. Vi måste granska. Nu efter finanskrisen måste vi se över". Kunde inte Anders E Borg tänka själv före finanskrisen? Nej det kunde han inte och det skall jag visa i morgon.

No comments: