Wednesday, February 11, 2009

Riksbanken och Anders E Borg

I dag sänkte Riksbanken sin viktigaste styrränta, reporäntan, till den historiskt lägsta nivå
1 procent.

Detta kommenterar finansministern ungefär så här.
"Det är ett nationellt nödläge. Vi sitter i samma båt. Alla bör ringa till sin bank och pressa banken att sänka räntan". När en journalist frågade vilken nivå på rörlig ränta det bör vara, svarade landets finansminister. "2 procent".

Är det någon mer än jag som funderar på vad Borås Tidning, Dagen Industri, Svenska Dagbladet m.fl. tidningar skulle ha sagt om Bosse Ringholm, Pär Nuder eller Göran Persson hade försökt styra affärsbankerna på detta sätt?

Jag är alldeles säker på att det hade blivit "ett himla liv".

No comments: