Tuesday, February 10, 2009

Maud Olofsson sviker enl. miljöpartist

"Kärnkraften kan spräcka Rättviks politiska allians" är rubriken på en nyhetsartikel i Dala-Demokraten i dag, tisdag.

I Rättvik har Mp samarbetat med, som Dala-Demokraten skriver, "övriga borgerliga partier" tills nu. Nu finns det miljöpartister som ifrågasätter detta. En av dem heter Paul Rimmerfors.

I en intervju i D-D säger denne Rimmerfors på frågan. "Hur reagerade du när beskedet kom om energiöverenskommelsen?"
"Jag visste ju att den var på gång. Men Maud Olofssons pinsamma svek och ömkliga uppträdande med det falska talet om barn och barnbarn blev ändå en chock"
"Nu har det gått några dagar: Har du återhämtat dig?"
"Nej, det lär jag inte göra i detta livet. Det är fullkomligt obegripligt hur erfarna politiker kan föredra beroendet av livsfarlig kärnkraft, utan någon lösning för slutförvaret, med riskerna vid uranbrytning, transporterna och terrorhoten, framför den nu accelererande användningen av förnybar energi i form av vind-, sol-, våg- och bioenergi . Alternativen lämnar inga gifter och ofattbara avvecklingskostnader till kommande släkten. De kan tillsammans med välkänd effektivisering ersätta all kärnkraft inom några få år. Och kärnkraften är långtifrån klimatneutral". Så långt artikeln i Dala-Demokraten.

För en boråsare är då frågan naturlig. Hur ser miljöpartiet i Borås på samarbetet "med övriga borgerliga partier" i kommunfullmäktige i Borås?

No comments: