Sunday, February 08, 2009

Regeringens Kärnkraftspolitik

En nästan förbisedd del av den borgerliga regeringens överenskommelse om kärnkraften pekade Mona Sahlin på när hon och Reinfeldt debatterade i Agenda i kväll, söndag.

Regeringen vill bygga kablar till kontinenten. Syftet är att man skall öka möjligheten att exportera el. Resultatet kommer dessutom att bli att vi importerar kontinentens högre elpriser. Detta till förfång för svensk industri i allmänhet och den elintensiva i synnerhet.

Detta är inte någon gissning eller spådom. Vi vet redan att det blir resultatet. Det var ett av mina argument när jag var emot elavregleringen på 90-talet. Nu säger alla att jag hade rätt och om regeringen med Maud Olofsson i spetsen genomför sina planer blir det ännu högre priser för svensk industri och för svenska hushåll.

En sak till - Först går de fyra borgerliga partiledarna under stort buller och bång ut och talar om hur eniga de är om att i fortsättningen skall det få byggas kärnkraftverk, även om Maud Olofsson säger att kärnkraften är farlig, och sedan inbjuder samma regering till energiöverläggningar. Vad är det man skall ha överläggningar om? Hur man skall snabbstopppa när det händer en olycka? Eller ?

Stefan Lövén, metalls ordförande, kanske skulle vilja svara på några frågor. Hur gör man om/när en eller flera reaktorer måste snabbstoppas? Vad betyder det för svensk industri? Har Lövén inte en aning om de partikongressbeslut som partiordföranden nu står upp för?

No comments: