Monday, February 05, 2007

Utförsäljningsminister Odell

Utförsäljningsminister Odell

Under tre korta år 1991-94 lyckades den borgerliga regeringen med Carl Bildt som statsminister och Mats Odell som kommunikationsminister
- fördubbla statsskulden
- tredubbla arbetslösheten
- fyrdubbla budgetunderskottet

Efter dessa, och övriga regeringsledamöters (Du kommer väl ihåg några namn? Alf Svensson, Ulf Dinkelspiel för att nämna några) härjningar var statsskulden på väg mot 80 % av bruttonationalprodukten (BNP). Nu är den ungefär 40 % av BNP.

Då i detta läge skall utförsäljnningsminister sälja ut statliga företag motsvarande 50 miljarder per år. Vad skall han använda inkomsterna till? Jo, han skall betala av på statsskulden. Förra gången han satt i regeringen var räntan 11, 12, 13 procent. Då fördubblade han statsskulden, så den motsvarade 80 procent av BNP. Nu när svenska folket med socialdemokraterna i ledningen har fått ner den till ungefär 40 % av BNP, då skall Odell amortera. Det låter ju bra, kanske. Det är bara det att med den låga ränta som vi, svenska folket med socialdemokraterna i regeringsställning, åstadkommit är det ekonomiskt stolligt. Det är nämligen så att värdestegringen och utdelningen från de statliga företag Odell bjuder ut på marknaden är mellan två och tre gånger så hög som den ränta han skulle spara genom att amortera med de inkomster han får. Detta är så elementärt att t.o.m. Odell måste begripa det. Jag tror faktiskt, även om jag känner honom från hans tid i finansutskottet där han var ledamot när jag var ordförande, att han gör det. Om inte kan Odell lyssna på Krister Hillbom på Ekot som för någon vecka sedan talade om just detta.

Vad är då Odells verkliga argument ?
- Det kanske är av ideologisk karaktär. Staten, vi alla tillsammans,får inte äga något gemensamt som privatkapitalet kan äga och tjäna pengar på.
- Eller kan det möjligen vara - att nu är det dags att "betala tillbaks"? För något år sedan sade Länsförsäkringars VD att han hoppades på en borgerlig valseger för då skulle han ha chansen att får köpa statliga bolåneinstitutet SBAB. SBAB, som genom sin lågräntepolitik pressat affärsbankerna och andra privata bolåneinstitut att sänka räntorna vilket sparat hundratals miljoner år svenska låntagare står på första utförsäljningslistan.

Kom ihåg- intresset ljuger aldrig.

No comments: