Monday, February 05, 2007

Än en gång – straffskatt för pensionärer

För några veckor sedan var BT:s debattredaktion vänlig nog att publicera en artikel med rubriken ”Straffskatt för pensionärer” som jag skrivit. I artikeln påminde jag om att jag och andra i valrörelsens slutskede påstod att om de borgerliga partierna fick bestämma skulle det bli högre skatt på inkomst av pension (uppskjuten lön), förtidspension, sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring än det skulle bli på samma inkomst från arbete. Jag anklagades då av de borgerliga riksdagsledamöterna från Sjuhäradsbygden för att ”ljuga, svartmåla, fantisera, raljera” m.m.

Med direkt avskrift från de nu utgivna skattetabellerna visade jag, att den som hade en pension på 16.100:- fick 593 kronor högre skatt än den som hade samma inkomst i form av lön. På ett år får blir det drygt 7.000:- mer i skatt för pensionären. Efter att ha visat detta frågade jag – Hade vi socialdemokrater rätt eller fel när vi i valrörelsen påstod att det skulle bli högre skatt på pension än på lön?

Nu försöker den ekonomisk-politiske talesmannen Ulf Sjösten (m), och ledamoten av arbetsmarknadsutskottet Jan Ericson (m), BT 27 januari 2007, skriva bort min fråga genom att tala om något helt annat. De säger att den som är pensionär och arbetar och har en månadsinkomst på 16.100:- får nästan 1.300:- lägre skatt. För det första det är 1.255:- och för det andra det är så mycket lägre skatt än för den som har samma inkomst i form av pension. (uppskjuten lön) För det tredje glömmer herrar moderata riksdagsledamöter tala om, att det inte gäller alla pensionärer som arbetar utan bara de som i år är 67-70 år. Det betyder att den som har lyckan att ha krafter kvar, är frisk och har ett arbete får 15,060 kronor lägre skatt per år än den som är utarbetad, utsliten, sjuk eller helt enkelt inte orkar arbeta längre och därför har sin inkomst från pension. För det fjärde – den ekonomisk-politiske talesmannen och ledamoten av arbetsmarknadsutskottet påstår ”skattesänkningen blir som störst för den som tjänar minst”. Detta är inte riktigt. Det är fel. Det är till och med lögn. Det är bara att läsa skattetabellen. Jag föreslår att herrar moderater gör det. Behöver Ni hjälp står jag gärna till förfogande. Något har jag väl lärt mig efter 21 år i riksdagen varav åtta som ordförande i skatte- resp. finansutskottet.

Frågan kvarstår – Hade jag rätt eller fel när jag i valrörelsen påstod att om de borgerliga fick bestämma så skulle den som har pension få betala högre skatt än den som har inkomst från arbete. Frågan är naturligtvis retorisk. Skattetabellen ger svaret. Det har nu införts ”straffskatt för pensionärer”

1 comment:

Monica Green said...

Hej Arne
Delar din uppfattning helt. Skatteänkningen blir mest för den som tjänar minst och pensionärer får inte del av skattesänkningen

Samtidigt kan jag passa på att hälsa från Finansutskottet. Vi är just nu i Luxemburg och besöker Europeiska investerings banken

min blogg når du på
http://monicagreen.webblogg.se/

och min hemsida heter som tidigare

monica.nu