Tuesday, May 03, 2011

Talman Per Westerberg (M)

Den 12 april skickade jag ett e-brev till Per Westerberg om hur regeringen nonchalerar Riksdagen och honom som Riksdagens främste företrädare. Jag lade ut brevet här på min blogg.

Jag har nu fått svar. Se nedan

"Hej

Tack för ditt mail. Tidpunkten och formerna för presentationen av budgeten har diskuterats länge. Efter samtal mellan gruppledarna efter hösten 2009 har man enats om att praxis skall vara att oppositionen och media får budgeten kl. 08.00 och att debatten hålls kl. 1300. Detta är en modell som partierna anser fungerar.

Med vänlig hälsning
Per Westerberg"

---------------------------

Mitt svar talar för sig själv.

"Hej !

Tack för Ditt svar på mitt e-brev från 12.4. 2011.

Ärligt talat - mycket till svar var det inte.

Det jag tog upp var regeringens nonchalans mot Riksdagen och därmed mot Dig som Riksdagens främste företrädare genom att presentera delar av vårpropositionen på andra ställen än i Riksdagen. Jag tog exemplen DN Debatt och Trafikverkets ledningscentral. På det sistnämnda stället offentliggjordes den, enligt regeringen, största enskilda satsningen i Vårpropositionen. Detta gjordes nästan en vecka innan propositionen överlämnades till Dig i Din egenskap av Talman.

Jag vidhåller att detta uppträdande är en nonchalans mot Riksdagen som Du och Dina kollegor offentligt borde kritisera.

Vänliga hälsningar
Arne Kjörnsberg

Kopia för kännedom:
Riksdagens Förste vice Talman Susanne Eberstein
Socialdemokraternas gruppledare Carina Moberg "

1 comment:

Anonymous said...

Ahaa, its рleasаnt conversation about this articlе hеre
at thiѕ weblοg, I have reаd аll
that, so now me also commenting аt this place.Stop by my web ρаge :: wikiscreenprinting.com