Monday, August 30, 2010

Prote(S)trörelsen 104:e gången

I dag 104:e måndagen i följd var vi på Stora Torget i Borås. Förutom de sex som stod på "bemanningslistan" var det sex SSU:are med oss. Det uppskattade vi och jag hoppas det var ömsesidigt.

På Flygbladet i dag stod det

Blir svårt sjuka människor friska av att bli fattiga?

Vi kräver:
Att högerregeringen respekterar sjuka människor.

No comments: