Sunday, June 17, 2007

Riksrevisorn. Generaldirektören för Skatteverket.

I onsdags, den 13 juni, hade jag tillfälle att träffa två av våra främsta statstjänstemän.

Riksrevisorn Lennart Grufberg var aktuell i nyhetsmedia för några veckor sedan då han röt till mot regeringen i allmänhet och Mats Odell ( utförsäljnings- och reaministern) i synnerhet. Riksrevisorn hade, trots upprepade påstötningar, inte fått det underlag regeringen hade för sitt beslut att föreslå riksdagen att sex hel- eller delstatliga företag skulle säljas ut. Odell var stöddig och svarade Riksrevisorn att alliansen hade haft detta förslag i sitt valmanifest och att han kunde sända över valmanifestet. Lennart Grufberg har nu konstaterat att regeringen inte följt regeringsformen (en av våra grundlagar) som kräver att de förslag regeringen överlämnar till riksdagen skall vara beredda. För att citera Riksrevisorn "Det är bra om man vet vad ett förslag får för effekter innan man fattar beslut". I detta fall vet varken Odell, riksdag eller regering det.

Propositionen om utförsäljningen bereds i riksdagen av Näringsutskottet. Ordförande där är folkpartisten Karin Pilsäter. Förra mandatperioden var hon ledamot av Finansutskottet. Eftersom jag var ordförande i detta utskott då vet jag att Pilsäter ofta hänvisade till Riksrevisionen. Då handlade det inte om grundlagsbrott från den dåvarande s-regeringen, men ändå tog hon gång på gång upp vad riksrevisorerna tyckte. Icke så nu. Pilsäter får ett regeringsförslag som inte är beredd enligt grundlagens bestämmelser och trots detta låter hon ärendet gå vidare till Kammaren för beslut. Tala om att "bita huvet av skam"!!
Riksrevisorn Lennart Grufberg har i denna fråga visat civilkurage. Det kändes bra att säga det till honom.

En som däremot inte visat civilkurage är generaldirektören och chefen för Skatteverket Mats Sjöstrand. När regeringen för en tid sedan meddelade att förmögenhetsskatten skulle slopas (vilket innebär att de rika blir ännu rikare) så var Sjöstrand snabbt ute i medierna och talade om att Skatteverket inte skulle, som han uttryckte det, "jaga sådana som undanhållit förmögenhet från beskattning bakåt i tiden". Hade jag varit ordförande i Skatteutskottet (som jag var 1998- 2004) hade jag talat om för Sjöstrand, att han har att följa vid varje tillfälle gällande lag och om han vill ha ändring på den så skall han gå till lagstiftaren, alltså Riksdagen, och föreslå detta. Jag har inte sett att nuvarande moderate ordföranden i Skatteutskottet påpekat detta för generaldirektören. Är det någon som är förvånad?

No comments: