Wednesday, April 15, 2009

Svar till "pensionär på Sjöbo"

I dagens Borås Tidning finns mitt svar till signaturen "Pensionär på Sjöbo". Tyvärr går det inte att länka eftersom artikeln blev publicerad på insändarsidorna. Dessa finns ej tillgängliga på nätet.


Signaturen ”Pensionär på Sjöbo” skriver på insändarplats i BT på Påskdagen den 12 april bland annat. ”Men inte vid ett enda tillfälle har ni nämnt att socialistregeringen stal 256 miljarder från våra pensioner i mitten på 90-talet”.

I en något längre artikel med rubriken ”Sluta med lögnerna” publicerad i BT 31.3. 2009 visade jag att dessa påståenden är lika mycket lögn nu som de varit alla gånger tidigare. Antingen har signaturen inte läst min artikel, i så fall går det säkert att få fram BT, antingen på Biblioteket eller på Borås Tidning, eller också fortsätter ”Pensionär på Sjöbo” mot bättre vetande att sprida sina lögner. Eftersom det troligen är för mycket begärt att BT publicerar min artikel i sin helhet en gång till gör jag en kort sammanfattning.

När det nya pensionssystemet infördes flyttades betalningsansvaret för förtidspensionen, garantipensionen och efterlevandepensionen från AP-fonderna till statsbudgeten. Som en naturlig följd av detta ansåg Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, de partier som stod bakom pensionsöverenskommelsen, att också pengar, närmare bestämt 258 miljarder, skulle flyttas med. Denna överföring gjordes inte i mitten på 90-talet utan i omgångar 2002 och de följande åren.

Till sist ”Pensionär på Sjöbo” tycker det är rättvist att den som är sjuk, arbetslös, förtidspensionär, föräldraledig eller pensionär betalar sex, sju, åtta, nio tusen kronor mer i skatt per år än den som yrkesarbetar och har samma inkomst. Jag tycker varken det är riktigt eller rättvist. Dessutom strider det mot pensionsöverenskommelsen där alla ovan nämnda partier var överens om att det skulle vara samma skatt för alla med samma inkomst.

No comments: