Thursday, January 18, 2007

Straffskatt för pensionärer

Tidigare chefredaktören för Västgöta-Demokraten Håkan Quisth, Lars Wettergren, PRO:s ordförande och Ingvar Bogsjö, tidigare ordförande i kommunfullmäktige i Borås skrev i slutet på augusti 2006 artiklar om det som de kallade ”särskild pensionärsskatt”. I en artikel i BT den 5.9. gratulerade jag dessa herrar för att de lyckats få media intresserade. Själv försökte jag, tillsammans med dåvarande vård- och omsorgsministern Ylva Johansson, vid en pressträff våren 2006 göra massmedia uppmärksamma på de borgerliga partiernas förslag att om de fick bestämma så skulle för första gången någonsin pension beskattas högre än inkomst från anställning. Vi lyckades inte få något vidare genomslag.


Vi var många som enträget på möte efter möte, i insändare efter insändare fortsatte och talade om detta. Jag och många andra med mig sade. Den som är ålderspensionär, förtidspensionär, arbetslös eller sjuk skall om de borgerliga får bestämma efter valet, betala högre skatt än den som har löneinkomst. Jag frågade – tror verkligen de fyra borgerliga partierna att detta är det bästa sättet att hålla ihop Sverige? Är det ett bra sätt att hålla ihop generationerna? Det enda resultatet av mina frågor blev att jag och andra anklagades för att ljuga. ”De fyras gäng” Anne-Marie Ekström (fp), Else-Marie Lindgren (kd), Ulf Sjösten (m) och Claes Västerteg (c), dessa moraliska giganter, lade dessutom till att jag ”svartmålar, fantiserar, raljerar, kommer med rent nys” m.m. , m.m. När jag då utmanade dem på debatt, alla fyra på en gång om de ville, vågade de inte ställa upp

Efter Göran Perssons tal vid ett mycket välbesökt möte på Stora Torget i Borås den 11.9. och utdelning av flygblad om ”straffskatt för pensionärer” någon dag senare satte BT in stora artilleriet. På ledarsidan var kritiken inte nådig. På kommentatorsplats påstods vi ”ta till tvivelaktiga knep” och göra ”retoriska krumelurer”. I nyhetsspalterna lät man företrädare för de borgerliga partierna helt oemotsagt påstå att vi spred lögner och ”snackade skit” (Förlåt - Ordvalet är inte mitt utan folkpartiets eller möjligen Borås Tidnings).

Allt nog. Nu vet vi vem som hade rätt. Nu har skattetabellerna kommit. Låt oss nu se om det blir olika skatt på samma summa beroende på om inkomsten kommer från lön eller pension.

Belopp skatt på lön skatt på pension skillnad per mån år
8.100 1.410 1.829 419 5.028
12.100 2.626 3.096 470 5.640
16.100 3.911 4.504 593 7.116

Den korta och enkla frågan är – Hade vi socialdemokrater rätt när vi påstod att högeralliansens förslag skulle innebära att den som får sin inkomst från pension, förtidspension, arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring får betala högre skatt än den som har samma inkomst från lön? Frågan är naturligtvis retorisk. I ovanstående tabell kan vi se att den som har sin inkomst från exempelvis pension (uppskjuten lön) betalar tusentals kronor mer i skatt varje år jämfört med den som har sin inkomst från anställning.
Är detta rättvist? Är detta rättfärdigt?

No comments: